Priser på fysiske produkter er alltid inkludert porto, og sendes til deg i løpet av 2-14 dager (jeg driver butikken alene, og har det av og til veldig travelt…) Alle digitale produkter kan lastes ned så snart betalingen er bekreftet.