Forside

Kollektivet.no gjennomgår en del spennende endringer under panseret. Om alt går etter planen vil disse bli avslørt før sommeren!


Kollektivet.no eies og driftes av Lienstreker,
Postbok 75, 8827 Dønna.
Org. nr: 982327318

For alle skriftlige henvendelser, vennligst bruk dette kontaktskjemaet.