Nytt år, nytt blad og ny nettside!

Godt nytt år, velkommen til 2018, og en ny utgave av Kollektivet!

Tegneserien Kollektivet har nå eksistert i 18 år, og går nå inn i  sitt tiende år som eget blad. I dette nummeret får dere et gjensyn med to tidligere finske gjesteserier: Ut i naturen (Kamala Luonto) og Fingerpori.

Som dere ser har vi også frisket opp nettsidene. Dette er et prøveprosjekt, og endringer kan plutselig forekomme.