Publisert

Liten endring

Har gjort det sånn på denne sida at nå kan du kommentere eller trykke “liker” for dagens stripe direkte fra forsiden på bloggen her, uten å navigere igjennom stripene først. Enklere for deg, og mer praktisk for meg. For nå kan jeg i tillegg også legge til kommentarer til hver stripe som kan leses direkte. Blir litt sånn som “klassikerne” i Kollektivet-bladet.