Samlebøker

Samlebøkene publiserer alt av Kollektivet, både striper, ensidere, forsider, illustrasjoner og andre ting i en så kronologisk rekkefølge som det er mulig. Ispedt en og annen forsøksvis intelligent og opplysende kommentar her og der.

Dette er en oversikt over hva som er utgitt. Du kan kjøpe de fleste av disse bøkene direkte fra tegneren, med signatur og en liten tegning, her!