Kollektivet samlebøker

Samlebøkene publiserer alt av Kollektivet, både striper, ensidere, forsider, illustrasjoner og andre ting i en så kronologisk rekkefølge som det er mulig. Ispedt en og annen forsøksvis intelligent og opplysende kommentar her og der. Bøkene kjøpes i bokhandlere over hele landet, på diverse nettbutikker, eller direkte fra forlaget.