Interessert i et foredrag eller en workshop? Torbjørn Lien har mange års erfaring med undervisning på både høgskole og videregående skole, samt kurs og workshops.

Tegneseriekurs for nybegynnere: Kursdeltakerne lærer det grunnleggende om det å skape historier fra egne eller eksisterende ideer, og overføre dette til tegneserieformatet. Grunnleggende om fortellerteknikk og oppbygging av seriesider/seriestriper. Så lenge man kan tegne fyrstikkmennesker kan man lage tegneserier! Aldersgruppe fra ungdomsskoletrinnet og oppover.

Kurs i kreativitet og idéutviking: Å fortelle historier (uansett medium) er en grunnleggende egenskap ved oss alle, og å finne ideer til slike historier er i utgangspunktet ikke noe hokus pokus. Lien holder praktiske kurs om hvordan ideer kan skapes, dyrkes fram og struktureres. Kurset er praktisk og innebærer bl.a. skriveøvelser. Aldersgruppe fra videregående skole og oppover.

Ulike foredrag: Holder foredrag om ulike tema som tegneseriehistorie, tegnefilmhistorie, kreativitet og humor. Lien holder også endel foredrag om eget arbeid og egne erfaringer som serieskaper. Aldersgruppe fra videregående skole og oppover.

Praktisk informasjon:

Kurs kan holdes over hele landet, og deres lengde og innhold kan tilpasses etter behov. Prisen kan variere litt fra oppdrag til oppdrag, men tar alltid utgangspunkt i satsene hos Norsk Forfattersentrum. Ta kontakt for mer informasjon.

Du kan også lese mer om det Lien tegneseriekurs her.