Trenger man egentlig noen kommentarer til denne? Ronny strøk i alle fall med glans.